Новини

  /   Новини
Лятото на пътешественика в снимки
Лятото на пътешественика в снимки 23 август 2021

По повод на 65-годишнината от създаването на АБУЖЕТ, в рамките на „Лятото на пътешественика“, се проведе и конкурс за снимки от пътешествия. Журито беше много затруднено в избора на най-хубавите фотографии. Затова реши да не качва трима души на почетната стълбица, а да поощри седем от участниците с представяне в Регионалния исторически музей в Благоевград и на интернет-страницата на АБУЖЕТ. Отличените фотографи са /по азбучен ред/: Андрей Танчев, още

Петра Талева – лауреат на Дивия кестен
Петра Талева – лауреат на Дивия кестен 11 август 2021

Петра е отличена с Грамота и Плакет в конкурса за Зелена журналистика „Див кестен“, проведен от водещата организация в областта на опазването на редки видове и местообитания в България - „Зелени Балкани“. Неслучайно за лого и име на конкурса е избран дивият кестен: той е балкански ендемит и защитен вид, вписан в Червената книга на България. Конкурсът тази година се организира съвместно с проект „Натура 2000 в България - нови хоризонти“ и проект „Светло бъдеще за черния лешояд“. В началото на август 2021 г. достигналите до номинации участници в конкурса - журналисти и граждански активисти, съпреживяха и се включиха „на терен“ в консервационните дейности на „Зелени Балкани“ в защитени зони от „Натура 2000“ - Природен парк „Сините камъни“ край Сливен и Котленска планина. Програмата включваше...
още

Наталия в Социалната чайна
Наталия в Социалната чайна 27 юли 2021

На 25 юни Наталия Бояджиева разказа за Китай, с което откри „Дните“ на АБУЖЕТ в Социалната чайна във Варна. На 9 юли беше второто й гостуване с представяне на Филипините.Събитията с участие на членове на АБУЖЕТ в Социалната чайна, под надслов "Пътувам, значи съществувам", са посветени на 65-та годишнина на асоциацията.
още

1 2 3 4 5 6 7 8