Новини

  /  
  /   "Лицата на Филипините" на Алеята във Варна
"Лицата на Филипините" на Алеята във Варна

"Лицата на Филипините" на Алеята във Варна

Наталия Бояджиева представи второто издание на книгата си с разкази „Лицата на Филипините“ на 30 юли, на Алеята на книгата във Варна.

Наталия две години е жилява на остров Лусон и в книгата си е разказала за своите пътешествия из страната, наблюдения, приятелства…  Любознателната публика научи много за живота, обичаите и нравите на филипинците. Кои са игорот, а кои – негритос или аета, ловците на глави. Видяхме абаносови маски на ифугао, бамбукова чаша, изработена от аета, както и оръжието на жените ифугао. Разбрахме за боговете, изпълнили невидимия свят на местните – всяко дърво, всяка тревичка е божество. Многобожието не е безбожие сред тези етнически групи.

Латинската култура е повлияла за някои обичаи като самобичуването на Великден, на Разпети петък, наричан там Добрия петък.

Страстта на Наталия е да пътува и после да разказва за своите пътешествия и откривателства. Тя казва: „Острото чувство, че не принадлежа на този свят, че съм само гостенка тук и престоят ми е ограничен във времето, се смеси с вълшебния миг и той надделя. А приятелствата смекчиха тази острота. Ти си жив, стига да имаш добра история и някой, на когото да я разкажеш.“