Соня Александрова Алексиева

  /  
  /   Соня Александрова Алексиева
Соня Александрова Алексиева

Соня Александрова Алексиева

Доц. д-р Соня Алексиева  е  PR експерт с дългогодишен опит – с тясна специализация пъблик рилейшънс на туризма. Ръководител е на секция „Туризъм” в департамент Бизнес администрация” на Нов български университет. Преподава PR и туристическа реклама, културен туризъм, PR на културния туризъм,  управление на събития, бизнес комуникации и др. Подготвя и чете първия български курс „PR на културния туризъм” заедно с издаването на монографията „Връзки с обществеността на културния туризъм”.

Автор е на над 10 книги и стотици публикации в областта на туризма, културно-историческото наследство, PR и др. От 10 години специализира в областта на китайската история, наследство и култура. Книгата й „България - Китай. Културен туризъм”, издадена на български, китайски и английски език има три международни награди.

Член е на Международната организация на журналистите и писателите по туризма (FIJET) над 20 години. Член е на Международната асоциация по пъблик рилейшънс (IPRA). Член е на Асоциацията на имиджмейкърите и специалистите по връзки с обществеността „Имагинес”. Член е на Българската асоциация по маркетинг (БАМ). Носител е на наградата „Личност с принос за развитието на културния туризъм в България”, присъждана за персонални заслуги в опазването на културното наследство и неговото популяризиране.