Оля Ал-Ахмед

  /  
  /   Оля Ал-Ахмед
Оля Ал-Ахмед

Оля Ал-Ахмед

Оля Ал-Ахмед е български журналист , специалист връзки с обществеността и преводач от руски и арабски език. Автор е на редица статии, политически анализи и интервюта със световноизвестни личности. Пише пътеписи , публицистика, поезия  и научни публикации в областта на лингвистиката. Завършва СУ „Климент Охридски“ в София, специалност Арабска филология с втора специалност журналистика и английски език. Специалист филолог-лингвист по арабски език. В Дамаск защитава аспирантура по съвременна арабска литература.

Работила е като журналист, специален кореспондент и редактор в отдел "Международна информация" във в.“Стандарт“. Понастоящем работи в БТА. Владее свободно английски, арабски, руски и испански. Член на СБЖ, на Сдружението на Испано– говорящите журналисти в България, член на ABUJET и на FIJET, както и на Международната Федерация на Журналистите. Носител е на 21 награди за журналистика. Почетен гост-лектор е на Държавния Томски Университет и на Дървжавния Университет за Хуманитарни науки в гр Пятигорск в Русия. Носител е на редица отличия и дипломи за обективна журналистика.