Милена Цанкова

  /  
  /   Милена Цанкова
Милена Цанкова

Милена Цанкова

"Песен за моето дърво", Милена Цанкова

В атриума на Фрисланд Банк на природонаучния музей  Фрисланд може да се види изложбата под заглавието "Песен за дървото ми"  на художничката от български произход Милена Цанкова. В изграждането си като творец Милена Цанкова е силно повлияна от работата на баща си, Людмил Цанков, автор  на серии снимки, в които е отразена любовта му към българската природа. Тази любов той е предал на дъщеря си.Тя си спомня как е наблюдавала играта на вятъра с облаците, радостта и от бързо сменящите се фантастични фигури. Това влияние не остава без последици.Милена завършва Художестъвената Академия. От години живее във Фрисланд. Прави многократно изложби - живопис и фотография. Голяма част от снимките са публикувани в български медии.Те дават представа за нидерландската култура. Но красотата на природата е винаги нейния най-голям източник на вдъхновение.

В "Песен за моето дърво" тя композира с палитрата на компютъра си различни картини. Вдъхновена е от известния разказ на О. Хенри "Последното листо". В него един възрастен художник създава своя шедьовър, рисувайки последното листо на едно дърво, за да окуражи едно малко момиче. За основна рисунка на  изложбата си тя използува един скелет на листо, който намира по време на нейните разходки. Тя е дълбоко впечатлена от елегантната му форма. С нейните рисунки тя иска да  върне листото отново към живот като реконструра различни стадии от живота му, като една обратна метаморфоза. Започва със зеленият лист, цветовете на младостта и на зрелостта са ярки. Смъртта е изобразена в черно бяло. Последният лист е червен и символизира началото на новия живот.

За повече информция за Милена Цанкова:

www.milena.exto.nl

www.natuurmuseumfryslan.nl


Публикации: