Людмила Марталер Славова

  /  
  /   Людмила Марталер Славова
Людмила Марталер Славова

Людмила Марталер Славова

Людмила Марталер Славова е  журналистка, преводачка,  първоначално в България, а понастоящем в Швейцария, където живее постоянно.

В дългата й кариера  се включва и работата й като английски редактор на алманах „Апропо“, издание на Дома на хумора и сатирата в Габрово. Тя активно е работила в българския периодичен печат , след това продължава журналистическата си дейност в Швейцария. Людмила е автор на детска книга, активно е участвала в живота на българо-швейцарското дружество “Вариант 5“, както и в няколко проекта на АБУЖЕТ.

От  20 години на възрожденски начала води своето радиопредаване „Български час“, част от екипа на Радио Берн. Тя е негов продуцент и водещ. „Български час“ е единствената периодична българска медия в Швейцария. То се излъчва два пъти месечно в неделя от 17 до 18 часа. В него се включват актуални теми и новини от живота на българската общност в Швейцария, културни събития, нови книги, пътешествия, а често и рецепти, свързани с определен район на България. В предаването винаги има и хубава българска музика.

www.rabe.ch Balgarski Tschass