Красен Събев

  /  
  /   Красен Събев
Красен Събев

Красен Събев

Красен Събев  е завършил магистратура по Немска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализира датски език, култура и общество в Университета на Копенхаген. Завършил е и Мениджмънт на туристическата индустрия при Висшето училище по хотелиерство (Hoge Hotelschool) в Маастрихт, Нидерландия. Докторантурата му е по География на рекреацията и туризма в ГГФ при СУ.

В туристически комплекс Албена регистрира Международен колеж „Албена“ като самостоятелно висше училище по модела, учебните програми и с дипломите на университетите от Маастрихт, Нидерландия и Ница, Франция.

Преподава Алтернативен туризъм, Селски и еко-туризъм и Мениджмънт на културно-историческото наследство.

Управител е на българо-нидерландското Сдружение „Европейски институт по културен туризъм „ЕВРИКА“, което представлява България в Европейската мрежа „Места на мира“ и „Европа ностра“.  Управлява Международна туристическа академия „ИТАКА“ – Албена и Продуцентска и издателска къща „ИТАКА“ към нея. Основни дейности: международни проекти, консултации, концепции, атракциони, обучения, научно-изследователска дейност, превръщана в книги за легендите и чудесата на България.

Книгата му „Новата България“ (Das neue Bulgarien) е издадена на немски език от Трешер ферлаг, Берлин, като пътеводител на туриста. Красен е автор на наръчници, справочници и книги за туризма, има преводни книги и либрети на оперети от немски език и научни публикации на туристическа тематика в страната и чужбина.

Каузата му  е създаване на привлекателен имидж на България и нова концепция за развитие на българския туризъм, в основата на които е културният, креативен и елитарен туризъм, започващи от цивилизацията на първоевропейците „Стара Европа“, за която водещи учени от изток и запад доказват, че България е нейна прародина.