Исак Гозес

  /  
  /   Исак Гозес
Исак Гозес

Исак Гозес

Исак Гозес роден в Ямбол. Завършил е Висш Селскостопански ин­ститут. Работил е като агроном в Сливенско и в република Ан­гола.

Като журналист започна във вестник „Сливенски дело“. Бил е кореспондент на БТА. В Хавана заминава като кореспондент на „Работническо дело“. Един от създателите на вестник „Стан­дарт“, в който работи в продължение на 25 години.

Автор на пет книги. Носител на наградата „Черноризец Храбър“. Член на Съюза на журналистите и Съюза на писателите.