Ивета Минкова Балевска - Минкова

  /  
  /   Ивета Минкова Балевска - Минкова
Ивета Минкова Балевска - Минкова

Ивета Минкова Балевска - Минкова

Ивета Минкова Балевска-Минкова е завършила „Международни икономически отношения” и специализация по   „Международна журналистика” към СУ „Св.Кл.Охридски”. Дълги години се е занимавала с ПР и „Връзки с обществеността” в няколко институции -  Министерство на културата, МВР. Член е на СБЖ, на ЕФЖ и на МФЖ. Главен секретар на  създадения през 1989 г. за пръв път у нас,  и действащ активно и до момента Клуб на чуждестранните кореспонденти, акредитирани официално  в България.

Пресаташе е на  открития преди три години в София Китайски културен център,  който е единствен за страните от ЦИЕ. Официален кореспондент е на  Радио Китай за България.

Има стотици публикации по теми, свързани с Далечния Изток, по-специално Китай и Япония. Награждавана е многократно от различни чуждестранни медии за приноса й към разпространението в чужбина на българската култура и изкуство. Има и редица публикации по темите за сътрудничеството между България и тези страни и в българските медии. Владее перфектно английски, руски, немски език.