Ваня Василева

  /  
  /   Ваня Василева
Ваня Василева

Ваня Василева

Доц. д-р Ваня Василева преподава разнообразни дисциплини от сферата на туризма и географията в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Автор е на над 80 научни публикации в областта на туризма. От издадените книги и учебници най-популярни са „Природни туристически ресурси на България“, „Антропогенни туристически ресурси на България“ и др.

„Моето любимо хоби е да пътувам. Когато го обвързах с работата, станах преподавател по туризъм и география в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Така вече съм автор на над 80 научни публикации в областта на туризма. От издадените книги и учебници най-популярни са  „Природни туристически ресурси на България“ и „Антропогенни туристически ресурси на България“.Линкове към публикации: