21 уикенда

  /  
  /   21 уикенда
21 уикенда

21 уикенда

Формат: 16/70/100
368 страници
Издател: WeekPRESS
ISBN: 978-954-583-003-7
София, 2023 г.

Цена: 24 лв.

Поръчай

Това е втората книга от една поредица на Пламен Старев и Кристиан Минчев, с която представят българските общини така, както те ги виждат: с важните събития от тяхната история, със забележителното им културно-историческо наследство и със запазени обичаи, традиции и характерна кухня.

През 2022 г. излезе от печат първата им книга – „17 Уикенда“. В нея бяха представени 17 общини. Сега са още 21.

И в новата книга са представени интересни факти от историята на общините, някои от които са познати само на ограничен кръг научни работници. На националната карта на културно-историческите ни забележителности добавят нови обекти, които със сигурност ще ви заинтригуват. Например мегалитите в община Брезово. Те са без аналог не само на Балканите, но и по света.

Мнозина са чували за Дяволския мост. Но колко са виждали изображението във водата на едно от чудесата на средновековното строително изкуство на Балканите? Дори специалистите не знаят, че на него има гравиран печата на цар Соломон.

Триградското ждрело в община Девин е сред най-живописните места в България. Един от неговите феномени е „Дяволското гърло“.

Вила „Армира“ е уникален образец на римската провинциална архитектура и изкуство на Балканите със световна значимост. В общината има няколко крепости, които са били сред най-значимите за своето време, които тепърва ще добиват световна слава, като Бялград, Балък дере, Лютица…

Късноримската резиденция Скретиска край Костинброд е сред най-големите перистилни комплекси в Римската империя, луксозен образец на късноримската жилищна архитектура.

Късноантичната крепост Кастра Мартис е част от Дунавския лимес – границата на Римската империя по Дунава.

Никопол е последната столица на България. От тук цар Иван Шишман управлява България. В града е тюрбето на мюсюлманския светец Али Коч Баба.

Античният керамичен център край Павликени  е сред емблематичните археологически обекти от римската епоха по българските земи.

Има смели предположения, че на Драгойна е бил прочутият храм на Дионисий.

Козник над Рудозем е прабългарска крепост, ползвана по-късно и от римляните. Общината е новата входна врата към България от южната ни съседка.

На Садово страната ни дължи европейския връх като най-голям производител на фъстъци и сусам в Европа.

Античният град Кабиле възниква в края на II — началото на I хил. пр. Хр около скалното светилище на Великата богиня майка на Зайчи връх. Бил  е сред водещите икономически, религиозни и военни центрове в Тракия.