Туристическа инфраструктура и суперструктура

  /  
  /   Туристическа инфраструктура и суперструктура
Туристическа инфраструктура и суперструктура

Туристическа инфраструктура и суперструктура

Меки корици или диск
Формат на печатното издание: А5
Страници: 418
Издател: Химера
ISBN 978-619-7218-58-9
Година: 2019

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Цена: 23,90 лв. или 15,90 лв. лв.

Поръчай

Туристите се отправят към атракции и забележителности, които удовлетворяват потребностите им от почивка, развлечение, опознаване на нови места и т.н. Туристическите ресурси обаче не разрешават техните основни нужди от почивка, сън, храна, както и необходимостта им от придвижване до съответните места. Тези основни потребности се удовлетворяват от материалната база на туризма. Макар обикновено да не са цел, без туристическата инфраструктура и суперструктура туристическото пътуване трудно би могло да се осъществи, а в редица случаи е дори невъзможно.

Освен че удовлетворява потребностите на туристите, материалната база е изключително важен, структуроопределящ елемент на туристическия бранш. Именно чрез нея се реализират значителна част от приходите на стопанския отрасъл туризъм. Качествената и достатъчна материална база може да привлича туристите, както и да пренасочва туристопотоците. Все по-често тя се изгражда специално за туристите и се превръща в туристическа атракция. Поради това не е пресилено да се твърди, че туристическата инфраструктура и суперструктура са фактори с първостепенно значение за туристическия бранш.

Настоящата книга представя туристическата инфраструктура и суперструктура в различните им аспекти. Структурирана е в шест глави, увод и заключение. Книгата „Туристическа инфраструктура и суперструктура“ разглежда проблематика, която е изключително слабо представена в българската литература. За първи път се прави изчерпателен регионален преглед за страната ни, както и за първи път се предлага сравнително изчерпателна характеристика на видовете туристическа инфраструктура и суперструктура. Често подценяваното териториалноустройствено планиране също е във фокуса на вниманието. Текстовете са онагледени и разширени със 136 изображения, 32 допълнителни текста с интересни факти, както и 55 таблици.СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

УВОД.......................................................................................... 10

 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ТУРИЗМА      15

1.1.Материална база на туризма – същност, особености и значение. Място на материалната база в системата на туризма ..................................................................................  15

1.2.Инфраструктура и суперструктура – същност, значение и характеристики        21

1.3.Видове инфраструктура и суперструктура............................. 29

1.4.Туристическа инфраструктура – същност, особености и значение         36

1.5.Туристическа суперструктура – същност, особености и значение          43

1.6.Фактори, определящи развитието на туристическата инфраструктура и суперструктура            49

1.7.Икономически аспекти на материалната база в туризма .......  56

ГЛАВА II. ВИДОВЕ ТУРИСТИЧЕСКА СУПЕРСТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА          62

2.1.Типология на туристическа суперструктура и инфраструктура 62

2.2.Хотелиерска суперструктура .................................................  66

2.3. Ресторантьорска суперструктура .........................................  87

2.4.Суперструктура за туроператорската и турагентската дейности в туризма          106

2.5.Транспортна инфраструктура и суперструктура .................  109

2.6.Суперструктура и инфраструктура за информационно обслужване на туристите           129

2.7.Търговски обекти  ...............................................................  136

2.8.Други ..................................................................................  138

2.9.Зелена инфраструктура  ......................................................  142

ГЛАВА III. ИНФРАСТРУКТУРА И СУПЕРСТРУКТУРА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ ..................................................................................................  152

3.1.Инфраструктура и суперструктура за морски туризъм ........  152

3.2.Инфраструктура и суперструктура за планински туризъм  .  161

3.3.Инфраструктура и суперструктура за специализирани видове туризъм  171

3.3.1.Суперструктура и инфраструктура за екотуризъм  ...........  175

3.3.2.Суперструктура и инфраструктура за ловен туризъм  ......  179

3.3.3.Суперструктура и инфраструктура за винен туризъм .......  182

3.3.4.Суперструктура и инфраструктура за лечебен и SPA туризъм 186

3.3.5.Инфраструктура и суперструктура за спортен туризъм ....  191

3.3.6.Суперструктура за развлекателен туризъм .......................  197

3.3.7.Суперструктура за културен туризъм ...............................  203

3.3.8.Суперструктура за делови туризъм ..................................  206

ГЛАВА IV. ТЕРИТОРИАЛНОУСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ТУРИЗМА ...............................................................................  212

4.1.Принципи на териториалноустройственото планиране на туристическата материална база       212

4.2.Териториалноустройствено планиране на материалната база в различни видове територии       220

4.3.Туристически локализации .................................................  226

4.4.Рекреационно устройство на територията и зониране .........  231

ГЛАВА V. ИНФРАСТРУКТУРА И СУПЕРСТРУКТУРА НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ       239

5.1.Възникване и развитие на туристическа инфраструктура и суперструктура на България            239

5.2.Нормативна рамка, регламентираща съвременната туристическата инфраструктура и суперструктура в България ...................................................................................  248

5.3.Специфики на туристическата инфраструктура и суперструктура в Северозападния район за планиране ..................................................................................................  254

5.4.Специфики на туристическата инфраструктура и суперструктура в Северния централен район за планиране ..................................................................................................  272

5.5.Специфики на туристическата инфраструктура и суперструктура в Североизточния район за планиране ..................................................................................................  289

5.6.Специфики на туристическата инфраструктура и суперструктура в Югоизточния район за планиране  311

5.7.Специфики на туристическата инфраструктура и суперструктура в Южния централен район за планиране ..................................................................................................  331

5.8.Специфики на туристическата инфраструктура и суперструктура в Югозападния район за планиране  350

ГЛАВА VI. СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ 368

6.1.Възможности за развитие на туристическата инфраструктура и суперструктура в България      368

6.2.Тенденции и перспективи за развитие на туристическата инфраструктура и суперструктура в света     379

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................  387

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................  390

Приложение 1: Туристически сдружения по райони в България 390

Приложение 2: Екопътеки в България по райони за планиране. 395

Приложение 3: Пристанища по Българското Черноморие......... 399

РЕЗЮМЕ .................................................................................  402

АННОТАЦИЯ ..........................................................................  404

ABSTRACT ..............................................................................  406

ЛИТЕРАТУРА ........................................................................  408

СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ

Нова Зеландия ............................................................................  43

Съвременни видове хотели .........................................................  82

Подводен ресторант Ithaa – Малдивите ....................................  105

Транссибирска железопътна линия............................................ 112

Транспортна инфраструктура на Норвегия ...............................  117

Най-големият пътнически кораб в света ...................................  121

Авиокомпаниите по света .........................................................  126

Най-дългият лифт в света .........................................................  128

Асоциация за подпомагане на екологичен и селски туризъм..... 141

Материална база за планински туризъм в България.................. 168

Нови спортни зали в България ..................................................  193

Стадионът Маракана ................................................................  195

Развлекателни паркове.............................................................. 199

Най-голямото казино ................................................................  201

Айфеловата кула .......................................................................  206

Национален дворец на културата и Фестивален и конгресен център             210

Коста Рика ................................................................................  216

Дунав мост 2 .............................................................................  270

Дунав мост ...............................................................................  287

Туристически ресурси в Североизточен район на България .....  302

Голф игрища в Североизточен район за планиране................... 304

Курортен комплекс Албена ......................................................  310

Туристически ресурси на Югоизточен район ...........................  312

Аквапарк Нептун....................................................................... 326

Туристически ресурси на Южен централен район ....................  332

Екопътека Каньонът на водопадите ..........................................  347

Туристически ресурси на Югозападен район............................ 351

Летище София ..........................................................................  363

Голф игрища в Югозападен райнон ..........................................  365

Плаващи тунели в Норвегия .....................................................  382

Най-дългият стъклен мост в света  ...........................................  384

Най-високата кула в света ........................................................  385