География на международния туризъм

  /  
  /   География на международния туризъм
География на международния туризъм

География на международния туризъм

Меки корици
Формат: В5
Страници: 200
Издател: Химера
ISBN 978-619-7218-87-9
Година: 2021

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

Цена: 26 лв.

Поръчай

„География на международния туризъм“ разглежда туризма в целия свят. Във фокуса на вниманието са не само най-популярните, но и тепърва придобиващи по-широка популярност туристически дестинации. Стремежът е, те не просто да се опишат, а да се идентифицира значението им за развитието на международния туризъм и да се изведат актуалните принципи и тенденции.

Структурата на изложението е разпределена във въведение и седем части. Първата част разглежда теоретичните аспекти на международния туризъм (същност, особености, значение и т.н.), както и факторите влияещи върху неговото развитие. Втората част е с най-голям обем, понеже във фокуса на вниманието е най-силно развитият туристически регион – Европейският. Специално внимание е обърнато на мястото на България в международния туризъм и в частност на особеностите на българския туризъм. Всяка част от 3 до 6 включително се фокусира върху един от туристическите региони в света – Азиатско-Тихоокеански, Американски, Африкански и Близкоизточен. Разглеждат се съвременните специфики и тенденции, както и водещите туристически дестинации във всеки от тях. Последната седма част обръща внимание на главните насоки и тенденции в развитието на международния туризъм. Интерпретираните теми са с прилежащ дидактичен апарат включващ въпроси и задания за семинари и самостоятелна работа.

Книгата е полезна не само за обучаващите се или за тези, които имат отношение към туристическия бранш. Тя може да бъде ориентир и наръчник за всеки, който обича да пътува.

ГЕОГРАФИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ

ВЪВЕДЕНИЕ

I ЧАСТ ВЪВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ

1.1 География на туризма и международен туризъм. Същност на
международния туризъм. Международни туристически пазари.
1.2 Особености и значение на международния туризъм
1.3 Основни понятия и показатели в международния туризъм
1.4 Фактори за развитие на международния туризъм
1.5 Туристически региони в света
1.6 Водещи световни туристически дестинации

II ЧАСТ ЕВРОПЕЙСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОН

2.1. Характеристика на международния туризъм в Европейския
туристически регион
2.2. Туристически подрегион Южна Европа и източно
Средиземноморие
2.2.1. Обхват и специфики
2.2.2. Фокус Испания
2.2.3. Фокус Италия
2.2.4. Фокус Турция
2.2.5. Фокус Гърция
2.3. Туристически подрегион Западна Европа
2.3.1. Обхват и специфики
2.3.2. Фокус Франция
2.3.3. Фокус Германия
2.4. Туристически подрегион Северна Европа
2.4.1. Обхват и специфики
2.4.2. Фокус Великобритания
2.4.3. Фокус Швеция
2.5. Туристически подрегион Централна и Източна Европа
2.5.1. Обхват и специфики
2.5.2. Фокус Русия
2.5.3. Фокус Полша
2.6. Място на България в световния туризъм
2.6.1. Туристикогеографско положение
2.6.2. Природни туристически ресурси
2.6.3. Антропогенни туристически ресурси
2.6.4. Реализационни фактори за развитие на туризма
2.6.5.Зараждане и развитие на българския туризъм
2.6.6. Съвременни специфики на международния туризъм

2.6.7. Туристически райони и центрове. Видове туризъм.
2.6.8. Перспективи за развитието на българския туризъм

III ЧАСТ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОН

3.1 Характеристика на международния туризъм в Азиатско-
тихоокеанския туристическия туристически регион
3.2 Туристически подрегион Североизточна Азия
3.2.1. Обхват и специфики
3.2.2. Фокус Китай
3.2.3. Фокус Япония
3.3 Туристически подрегион Югоизточна Азия
3.3.1. Обхват и специфики
3.3.2. Фокус Тайланд
3.3.3. Фокус Малайзия
3.4 Туристически подрегион Южна Азия
3.4.1. Обхват и специфики
3.4.2. Фокус Индия
3.4.3. Фокус Иран
3.5 Туристически подрегион Океания
3.5.1. Обхват и специфики
3.5.2. Фокус Австралия
3.5.3. Фокус Нова Зеландия

IV ЧАСТ АМЕРИКАНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОН

4.1 Характеристика на международния туризъм в Американския
туристически регион
4.2 Туристически подрегион Северна Америка
4.2.1. Обхват и специфики
4.2.2. Фокус САЩ
4.2.3. Фокус Мексико
4.2.4. Фокус Канада
4.3 Туристически подрегион Централна Америка
4.3.1. Обхват и специфики
4.3.2. Фокус Коста Рика
4.4 Туристически подрегион Кариби
4.4.1. Обхват и специфики
4.4.2. Фокус Доминиканска република
4.4.3. Фокус Куба
4.5 Туристически подрегион Южна Америка
4.5.1. Обхват и специфики
4.5.2. Фокус Аржентина
4.5.3. Фокус Бразилия

V ЧАСТ АФРИКАНСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОН

5.1 Характеристика на международния туризъм в Африканския
туристически регион
5.2. Туристически подрегион Северна Африка
5.2.1. Обхват и специфики
5.2.2. Фокус Мароко
5.2.3. Фокус Тунис
5.3. Туристически подрегион Субсахарска Африка
5.3.1. Обхват и специфики
5.3.2. Фокус РЮА

VI ЧАСТ БЛИЗКОИЗТОЧЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИОН

6.1 Характеристика на международния туризъм в Близкоизточния
туристически регион
6.2 Водещи дестинации в Близкоизточния туристически регион
6.2.1. Общ преглед
6.2.2. Фокус Саудитска Арабия
6.2.3. Фокус ОАЕ
6.2.4. Фокус Египет

VII ЧАСТ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ. ПЕРСПЕКТИВИ И ПРОГНОЗИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА В СВЕТА.

7.1. Количествени промени
7.2. Структурни промени
7.3. Качествени промени
7.4. Перспективи и прогнози (вместо заключение)

РЕЗЮМЕ
SUMMARY
ЛИТЕРАТУРА