История АБУЖЕТ

  /   История АБУЖЕТ

ABUJET e сред първите членове на Световната федерация на журналистите и писателите по туризма

През 1956 г. в София група журналисти, пишещи по туристически теми, учредяват към Съюза на българските журналисти Българската асоциация на журналистите и писателите по туризма – АBUJET. През 1957 г., на конгреса в Кьолн, българската асоциация е приета за член на FIJET.

Днес в АBUJET членуват над 60 журналисти от водещи български медии, включително печат, радиа и телевизии. Част от тях са сред най-авторитетните български блогъри. Асоциацията е една от най-старите и авторитетни браншови журналистически организации у нас. Основната й задача е да обединява професионалистите, пишещи за туризъм, както и да спомага за развитието на туризма в страната и в чужбина.

През 1979 година Рилският манастир заслужено получава най-високото отличие на FIJET – авторитетната международна награда „Златна ябълка” (Golden Apple). През 2016 година Пловдив става вторият български носител на отличието.

Няколко български журналисти са заемали отговорни постове в ръководните органи на международната федерация. Заместник-председатели на FIJET са били Богомил Нонев, Ясен Антов и Емил Александров. Искра Койнова е била член на финансовия контролен съвет. От 2013 г. Пламен Старев е председател на авторитетната международна комисия за връчване на наградата „Златна ябълка” (Golden Apple Award). Той е член на Борда на директорите и на Изпълнителното бюро на FIJET.

Основен принцип, залегнал в хартата, както на АBUJET, така и на FIJET, е свободата на словото и утвърждаване на човешките права върху принципите на демокрацията. На ежегодните срещи в различни континенти журналисти от цял свят си разменят актуална информация и търсят най-преките пътища за утвърждаване на туризма като „международен език” за сътрудничество, приятелство и взаимна помощ, за сближаване на хора, страни, интереси и култури.

Висш орган на ръководство на АBUJET е Общото събрание. Оперативно асоциацията се ръководи от Управителен съвет. Финансов контрольор е Славяна Манолова.